top of page

GDPR

GDPR Kranium by Haahr

PRIVATLIVSPOLITIK


Senest opdateret den 12/02/2021


Hos Kranium by Haahr ønsker jeg at du skal føle dig tryg – også når det gælder dine persondata. Jeg passer på dine personlige oplysninger, og her kan du læse mere om hvad jeg bruger dem til, hvor længe jeg opbevarer dem og hvem jeg deler dem med.

 

Du kan også se hvilke rettigheder du har og
hvordan du kontakter mig hvis du har spørgsmål til brugen af dine persondata.

HVILKE PERSONDATA OG FORMÅL?


Kranium by Haahr udfører behandlinger. I den forbindelse indsamler og behandler jeg en række persondata afhængig af situationen.


Under de enkelte overskrifter herunder finder du oplysninger om min behandling i den specifikke situation.

Kranium by Haahr arbejder på sin privatlivspolitik
Se Kranium by Haahrs privatlivspolitik på din iPad

NÅR DU BESØGER MIN HJEMMESIDE PÅ WWW.KRANIUMBYHAAHR.DK


Når du besøger min hjemmeside, så sætter hjemmesiden såkaldte cookies i din internetbrowser. Jeg bruger cookies til at optimere vores markedsføring og driften af vores hjemmeside. Hvis du vil undgå cookies, så skal du indstille din internetbrowser til dette.


På min hjemmeside og i mine online løsninger/systemer kan der være links til hjemmesider, som ikke tilhører mit firma. Jeg er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og min persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.


Jeg anvender analyse til at forstå  anvendelsen af og forbedre min hjemmeside. Denne behandling indeholder bl.a. din offentlige IP-adresse, information om de besøgte sider og de handlinger du
foretager på hjemmesiden. Informationerne gemmer jeg i en periode efter IP-adressens seneste besøg, hvorefter informationerne automatisk bliver slettet.

NÅR DU BESØGER MIG PÅ FACEBOOK ELLER INSTAGRAM


Når du besøger mig på min Facebook side eller Instagram-profil side skal du først og fremmest vide at Facebook og Instagram indsamler informationer om dig, og at jeg får adgang til en del af disse informationer. Vi er fælles ansvarlige med Facebook og Instagram om at passe på dine persondata og overholde reglerne.

 

Langt hovedparten af de persondata, der behandles om dig, når du besøger min Facebook eller Instagram-profil, indsamles og behandles dog af Facebook eller Instagram, og Kranium by Haahr har ikke rådighed over eller adgang til disse oplysninger. Læs mere om privatlivsbeskyttelse hos Facebook og Instagram:  https://www.facebook.com/privacy/explanation

NÅR DU AFTALER EN TID

 

Når du kontakter mig og aftaler en tid, så behandler jeg nogle persondata. Det gør jeg for at kunne reservere tiden til netop dig og for at kunne bekræfte din booking overfor dig.


Jeg behandler følgende persondata:


Ved personlig tidsbestilling:


Navn, Telefonnr (også mobil)


Mit grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt) jeg laver om reservation af en tid hos mig.


Jeg sletter regelmæssigt persondata når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Kranium by Haahr’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

NÅR DU MODTAGER BEHANDLING


I forbindelse med at du modtager behandling hos Kranium by Haahr behandler jeg nogle af dine personoplysninger når du starter op og undervejs i forløbet. Det gør jeg primært for at jeg kan give dig
en kvalificeret, tilpasset og sammenhængende behandling. jeg gør det også for at kunne afregne behandlingen overfor dig og i nogle tilfælde overfor forsikringen.


Jeg behandler følgende almindelige persondata:


Navn, Postadresse, E-mailadresse, Telefonnr (også mobil), Fødselsdato,
Slægtninge, Uddannelse, Arbejdsplads, Stilling


I tillæg behandler jeg også følsomme persondata i disse kategorier:


Helbredsmæssige og seksuelle forhold, CPR-nummer


Mit grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt) jeg laver om din behandling og dit behandlingsforløb.


I forhold til følsomme persondata, så behandler jeg disse på baggrund af det samtykke, du har givet under opstart af din behandling.


Jeg sletter regelmæssigt persondata når  jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Kranium by Haahr’s forpligtelser til at opbevare
persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.


Som RAB registreret behandler, er jeg endvidere underlagt ekstra krav til journalføring (fx gennem SKAT’s regler). Dette medfører at journaler opbevares i henhold til disse regler.

GDPR for aftale med Kranium by Haahr
Kranium by Haahrs aftaler med levenrandører

NÅR DU ER LEVERANDØR ELLER SAMARBEJDSPARTNER
 

Når Kranium by Haahr er kunde hos dig (eller din arbejdsplads), betyder det, at jeg også behandler persondata om dig i den situation. Så giver du mig typisk dit navn, telefonnummer og e-mailadresse, så jeg ved, hvem jeg handler med.


Oplysningerne er nødvendige for mig, så jeg opnår den ydelse, jeg har aftalt med dig.


Mit grundlag for at behandle oplysningerne er for at vi sammen kan leve op til aftalen
(kontrakten) eller samarbejdet. Derudover er det også min legitime interesse så jeg kan gøre brug af fx reklamationsret eller andre krav, f.eks. på grund af produktansvar eller rådgiveransvar.


Jeg sletter regelmæssigt persondata når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Kranium by Haahr’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

ANDRE MODTAGERE


I nogle tilfælde videregiver jeg dine persondata til vores samarbejdspartnere og leverandører, fx IT-leverandører,
leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene
personoplysningerne på vegne af Kranium by Haahr og i overensstemmelse med min instruktion.


Jeg kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis jeg bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, jeg leverer til dig. Det kan fx være til betalingsindløser, SKAT eller andre
offentlige myndigheder.


Du kan altid få oplyst om dine persondata bliver overført til andre ved at kontakte mig (se hvordan nedenfor).

DINE RETTIGHEDER


Når Kranium by Haahr behandler persondata om dig, har du nogle rettigheder:

 

RETTEN TIL INDSIGT

Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata jeg behandler om dig.

 

RET TIL AT GØRE INDSIGELSE

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine persondata og få behandlingen af dine
persondata begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine persondata til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

RETTEN TIL BERIGTELSE


Du har ret til at få berigtiget urigtige  persondata uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende persondata.

 

RETTEN TIL SLETNING

Jeg sletter regelmæssigt persondata når jeg ikke længere har behov for at behandle dem. Du har i særlige tilfælde ret til at få dine persondata slettet på forlangende.

TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE


Hvis jeg behandler dine persondata på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at jeg ikke fremover må behandle dine persondata til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke
den behandling af dine persondata, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, fx hvis du har givet mig samtykke til at videregive oplysningerne. Jeg kan være berettiget til at behandle (fx opbevare) dine persondata på et andet grundlag end samtykke.


Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at jeg i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte vores  klient-/kunderelation.


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte mig. Se hvordan herunder.


Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få persondata slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete
omstændigheder i forbindelse med persondatabehandlingen.

Håndtryk på dine rettigheder hos Kranium by Haahr
Grønne planter hos Kranium by Haahr

KRANIUM BY HAAHR ER DEN DATAANSVARLIGE - SÅDAN  KONTAKTER DU MIG


Det er Kranium by Haahr der er dataansvarlig for behandlingen af dine persondata.


Kranium by Haahr
Statenevej 32
3450 Allerød
CVR-nummer: 40796770


Hvis du har spørgsmål til min beskyttelse og behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte mig. Du kan kontakte mig  på følgende måder:


På e-mail: info@kraniumbyhaahr.dk


På telefon: +45 3058 9353


Du er også velkommen til at kontakte mig ved brev på ovenstående adresse.

DU KAN KLAGE TIL DATATILSYNET


Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Kranium by Haahr‘s behandling af dine persondata. Du bør dog altid først tage kontakt til mig, hvis du mener jeg har behandlet dine
persondata i strid med loven. På den måde kan du få min forklaring af sagen. Læs mere om hvordan du kommer i kontakt med Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.


Datoen for, hvornår jeg sidst har opdateret denne politik, vil fremgå øverst på siden.

bottom of page